Erin Räty

Erin Räty avlade en juris kandidat examen vid Stockholms Universitet 2006.

Innan hon började läsa juridik och öppnade juristfirman har Erin Räty bland annat arbetat internationellt på flera handelsföretag, på flygbolag och på rederiet. Hon har även haft uppdrag som tolk och översättare.

Förutom svenska talar Erin Räty även ryska, engelska och finska. Ursprungligen kommer hon från Estland och bor i Sverige sedan 1990.

Personligt engagemang i klienterna och vikten av att grundlägga ett seriöst rykte har varit mycket viktigt för Erin Räty Juristfirma.

De som söker en jurist ofta befinner sig i en utsatt situation och inte har någon att vända sig till förutom det juridiska ombudet.
Många av de klienter som kommer till Erin Räty Juristfirma är från olika länder med olika kulturella bakgrunder.