Juridik för privatpersoner
Vi  hjälper dig som privatperson eller pensionär med vardagsjuridik. Vare sig du har små eller stora problem är du välkommen att kontakta oss. Vi kan förebygga problem, klargöra juridiska frågor och hjälpa dig vid tvist. Vårt mål är att tillgodose dina behov och rättigheter för att ge dig en tryggare vardag.

Utlänningsrätt
Vi kan förklara vilka regler gäller i Sverige för asyl och invandring, arbetskraftinvandring och visering, vidarebosättning och fri rörlighet för personer inom EU.

Juridik för småföretag
Du kan få hjälp av oss med alla juridiska frågeställningar knutna till affärsverksamheten. Att driva företag innebär ständiga beslut och affärsuppgörelser. Behöver du tydliggöra det finstilta i dina avtal och göra dem mer lönsamma. Har du hamnat i en tvist? Kontakta oss så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med. 

Vårt arvode
De omständigheter som har betydelse vid bestämmandet av ett arvode, är bland annat vad som har avtalats med klienten, uppdragets omfattning, art och svårighetsgrad och uppdragets betydelse för klienten. Vi avtalar oftast med klienten om en timnorm på 1.418 - 1.950 kronor inklusive eventuell moms.

Faktureringsrutiner
När och hur ofta det är lämpligt att fakturera i ett uppdrag beror på ärendets typ och omfattning.  I många ärenden som innebär ett löpande biträde där omfattningen av juristens arbetsinsats inledningsvis är oklar, är det oftast lämpligast med en löpande delfakturering under ärendets gång.  I andra ärenden är däremot ofta slutlig fakturering vid uppdragets avslutande att föredra.