Söker du juridisk rådgivning?

Juristfirma Erin Räty är en allmänjuridisk byrå i Stockholm som främst vänder sig till privatpersoner, organisationer och mindre företag.

Innehavare är juris kandidat Erin Räty som är utbildad på juristlinjen vid Stockholms universitet.Juristfirman åtar sig de flesta vanligt förekommande juridiska ärendena, men verksamheten är i huvudsak inriktad på asyl, familjerättsliga frågor, avtal, skadestånd, förvaltningsrätt, fastighetsrätt och affärsjuridik för mindre företag.
Arvodet beräknas på grundval av tidsåtgången i det enskilda fallet.